ZMhGCCd3
2017-01-12 00:10:08

Giao thức: PPTP và L2TP/IPSECLine FTTH của VNPT HCM tốc độ cao

Băng thông VPN tổng cộng mỗi server DrayTek Vigor lên đến 70Mbps

NHƯNG CÁC THÍM ĐỪNG LẠM DỤNG DOWNLOAD NHIỀU QUÁ để cho thím khác xài chung

Giao thức: PPTP và L2TP/IPSEC

Server 01: ap910c.ddns.net (DrayTek Vigor2912 ~ 16 kênh VPN)
Server 02: draytek.vddns.vn (DrayTek Vigor2925 ~ 50 kênh VPN)
Server 03: draytek2960.ddns.net (DrayTek Vigor2960 ~ 200 kênh VPN)
User: vigorap910c
Pass: 123
Pre-Shared Key (dành cho iOS): 12345678