SZRn8yf2
2017-01-12 00:02:04

 VPN FTTH VNPT dành cho các thím đang xài mạng Viettel bị chậm

Giao thức: PPTP và L2TP/IPSEC


Line FTTH của VNPT HCM tốc độ cao

Băng thông VPN tổng cộng mỗi server DrayTek Vigor lên đến 70Mbps

NHƯNG CÁC THÍM ĐỪNG LẠM DỤNG DOWNLOAD NHIỀU QUÁ để cho thím khác xài chung

Giao thức: PPTP và L2TP/IPSEC

Server 01: ap910c.ddns.net (DrayTek Vigor2912 ~ 16 kênh VPN)
Server 02: draytek.vddns.vn (DrayTek Vigor2925 ~ 50 kênh VPN)
User: vigorap910c
Pass: 123
Pre-Shared Key (dành cho iOS): 12345678


Hướng dẫn VPN:
Trên PC: http://vpn1.anphat.vn